blicznych. Postępowania przetargowe, negocjacje, zapytania o cenę czy też zamówienia z wolnej ręki, w których biorą udział klienci kancelarii zarówno po stronie zamawiających, jak też oferentów są postępowaniami, które dają szansę na sukces biorących w nich udział podmiotów.

Grafika i reklama: Studio graficzne.