tworzeniu takich umów, ich monitorowaniu na etapie wykonania, oraz egzekucji praw z nich wynikaj±cych. Umowy licencyjne, eksploatacyjne, know-how, tajemnice umowne, udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym - to tylko niektóre z przykładów realizacji opisanych celów.

Polityka prywatności
Grafika i reklama: Studio graficzne.